Advies

YTEC Medical heeft drie kernwaarden die de identiteit als geheel verwoorden: integriteit, bekwaam en creatief. Bij keuzes in onze oplossingen dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen.

YTEC Medical wil onze zorgklanten ondersteunen bij de ontwikkeling naar een gezonde digitale toekomst met de inzet van hoogwaardige en flexibele IT oplossingen. Onze unieke patiëntgerichte aanpak is hierbij het uitgangspunt. Binnen zorginstellingen wordt nauwelijks gekeken naar de consequenties van IT oplossingen en implementaties voor het grote geheel en de lange termijn. Hierdoor ontstaan inefficiënties bij zorginstellingen en lopen zorgkosten onnodig op in klinische- en operationele processen. Daar komt bij dat Universitaire Centra te maken krijgen met toenemende complexiteit van medisch wetenschappelijke studies die worden uitgevoerd, waarbij IT faciliteiten een steeds grotere rol (gaan) spelen.

Door de inzet van onze technische expertise en kennis van zorgprocessen, ontwikkelen en realiseren wij vooruitstrevende en innoveren IT applicaties voor zorginstellingen om workflow te optimaliseren en kosten te reduceren. De experts van YTEC bieden ondersteuning en advies bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen.