Over ons

YTEC Medical.

Een kijkje in wie wij zijn.

YTEC Medical BV is een jong bedrijf (opgericht in 2009) door een aantal ervaren zorg en IT professionals. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot 10 medewerkers (2014).

Op het gebied van IT in de zorg heeft YTEC Medical als uitgangspunt een waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg. Onze kracht en kennis zit in onze werkwijze, waarin wij ontwerp, ontwikkeling en implementatie (-advies) samenbrengen met als doel uw zorginstelling in de snelle veranderlijke IT omgeving vooruitstrevend te laten zijn.

In elk project staat u als klant centraal en dragen wij gezamenlijk bij aan een project en/of oplossing. Zo wordt het mogelijk complexe materie terug te brengen naar praktijk gerichte oplossingen.

Onze (inter)nationale klanten bestaan onder andere uit Universitaire Medische Centra, perifere ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere softwareleveranciers en zorgverzekeraars. 

Het team.

Maak kennis met enkele van onze medewerkers.

Ying Hao Ma - Algemeen directeur
Ying Hao Ma
Algemeen directeur
Ceesjan Luiten - Technisch projectmanager
Ceesjan Luiten
Technisch projectmanager

Ons ontwikkelproces.

Een inzicht in onze werkwijze.

YTEC Medical is thuis in de modernste ontwikkelmethodes zoals Agile/scrum en lean. Per project en per situatie kijken we welke aanpak het meest geschikt is. Het ontwikkelproces bestaat uit de volgende stappen.

01

01. Planning

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geloven we ook bij YTEC Medical. Daarom besteden wij veel aandacht aan de voorbereiding van een project. In de eerste fase van het project wordt het gewenste eindresultaat geïnventariseerd en wordt in kaart gebracht welke functionaliteit de webshop of webapplicatie dient hebben. Dit in kaart brengen van functionaliteit gebeurt onder andere op basis van user cases en gebruikersdoelen.

01

02. Prototyping

Als de gewenste functionaliteit in kaart is gebracht in het projectplan worden er schematische schetsen (blauwdrukken) opgesteld. Hierin wordt alle functionaliteit samengevat en worden de verschillende schermen gedetailleerd opgezet. Hierdoor krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om gestructureerd mee te denken over de inhoud van het eindresultaat; wat kan de bezoeker waar doen en met welke doelen moet er rekening gehouden worden?

01

03. Ontwerp

In de designfase van een project worden de blauwdrukken / wireframes en relevante informatie uit de inventarisatie-fase omgezet in een grafisch design. Als er een huisstijl-handboek aanwezig is, wordt dit gebruikt bij het opstellen van de uiteindelijke vormgeving. In overleg wordt het aantal concept-rondes bepaald.

01

04. Ontwikkeling

Als er eenmaal duidelijk is wat er precies gebouwd moet gaan worden, gaan we ook echt aan de slag. Maar we sluiten ons niet op in een donker kamertje. We verdelen het werk in iteraties en betrekken alle betrokken partijen zoveel mogelijk bij het project. Als alle informatie duidelijk is, gaan de developers van YTEC aan de slag om de functionaliteit daadwerkelijk te ontwikkelen en produceren. Bij grotere projecten worden de te ontwikkelen onderdelen onderverdeeld in functieblokken. Deze functieblokken worden in kleinere iteraties doorlopen, om het project beheersbaar te houden.

01

05. Implementatie

Nadat de ontwikkeling is uitgevoerd en met het design is samengevoegd wordt het resultaat op een afgeschermde locatie online geplaatst. Deze locatie is alleen bereikbaar voor personen met het correcte wachtwoord. Het beidt de opdrachtgever de mogelijkheid om het eindresultaat te beoordelen en te testen en om feedback te geven. Voldoet het aan de wensen en eisen? Pas als iedereen tevreden is over het eindresultaat zetten we de webshop of webapplicatie online. En eigenlijk begint het echte werk dan pas.

01

06. Onderhoud

Als de opdrachtgever het eindresultaat heeft goedgekeurd wordt de applicatie in gebruik genomen; hiermee is het project officieel opgeleverd en kan de opdrachtgever het ten volle benutten. Als het eindresultaat eenmaal opgeleverd is en online staat houdt het natuurlijk niet op. YTEC realiseert oplossingen waarmee de opdrachtgever zo zelfredzaam mogelijk is. De opdrachtgever is zelf in staat om specifieke inhoud met behulp van het CMS te onderhouden en voortschrijdend inzicht is een belangrijke aanjager van vervolgontwikkelingen. Daarom blijft YTEC altijd actief betrokken bij opgeleverde projecten.