Nieuws

Benchmarking-OK website vernieuwd

Benchmarking OK is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra in Nederland (UMCs) en de Universiteit Twente. Als vaste IT partner ontwikkelde YTEC de nieuwe site met koppelingen naar de online database en de risk management tool. Bekijk de site op www.benchmarking-ok.nl!

Benchmarking OK heeft als doel het leren van elkaar op het gebied van integrale bedrijfsvoering van operatiekamercomplexen. In tweede instantie is het doel het vergaren én verspreiden van kennis over de verschillende structuren en werkwijzen van OK-complexen en over benchmarking in ziekenhuizen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ondersteunt deze samenwerking en heeft de leiding hierover toevertrouwd aan een stuurgroep waarin alle UMCs zijn vertegenwoordigd. Voor de uitvoering is een kerngroep verantwoordelijk waarin ook alle UMCs zijn vertegenwoordigd.